6T1A1364_edit2_1-500px

Välkommen till Betlehemskyrkans musikkår Göteborg!

Vi övar på onsdagar kl. 19-21.30. Om du är sugen på att vara med är du välkommen att kontakta oss.