Historia

Betlehemskyrkans musikkår, eller Hornorkestern som den hette från början, bildades redan 1926 på initiativ av juniorledarna i Kvillebäckens missionsförsamling på Hisingen. En insamling gjordes i Lundbykretsen för att man skulle kunna köpa in instrument till en sextett. Musikalisk ledare blev Erik Hultin som man hämtade från Frälsningsarméns fjärde kår. Under de första åren var medlemsomsättningen av förklarliga skäl ganska stor eftersom man tillhörde juniorföreningen och man fick därför lära upp nya medlemmar med jämna mellanrum med allt vad det innebar för den musikaliska kvalitén.

1934 övertogs kåren av Lundbykretsen och bytte då namn till Kvillebäckens Kristliga Musikkår. I takt med att kåren växte blev det också fler och fler framträdanden, inte minst inom den egna församlingen. Antalet spelningar kunde under den här tiden uppgå till så många som 170st på ett år! Ett mycket svårslaget rekord som vittnar om ett enormt engagemang. 10-årsjubileét 1936 firades med en jubileumskonsert i Betlehemskyrkan inför cirka tusen! åhörare. Verksamheten fortsatte utan några större förändringar under de följande åren och man spelade huvudsakligen i kyrkorna i och runt Göteborg. Ett vanligt förekommande utflyktsmål var öarna i Göteborgs skärgård men man gjorde även längre resor, bl.a. till Ludvika, Borlänge och Falun.

I samband med att kåren firade sitt 20-årsjubileum bytte man hemförsamling till Betlehemskyrkan och namnet ändrades till Betlehemskyrkans musikkår. Året dessförinnan hade Erik Hultin som lett kåren sedan starten slutat sin tjänst och ersatts av Morgan Nilsson. 1950 reste man utomlands för första gången då man besökte Tyskland. Ett citat ur den tyska tidningen Rhein Echo beskriver på ett träffande sätt resans målsättning:

”En grupp av tjugosju svenskar är sedan igår gäster i Wuppertal. De har tagit med sig sina musikinstrument såsom trumpeter, basuner, horn och basar för att musicera för oss. Det rör sig vid dessa slanka, storväxta, seniga, unga musikanter om Betlehemskyrkans Musikkår i Göteborg som tillhör en av de äldsta och största frikyrkoförsamlingarna i Sverige.. De vilja mer än bara en konsertresa genom Tyskland ty de kommer i högre uppdrag. De vilja inte bara slå bryggor från nation till nation utan också – och därpå beror det i deras fall – bryggor till en gemensam Gud”.

Egna tidningar är något som periodvis förekommit under årens lopp och den första, Cymbalen, såg dagens ljus 1952. Intresset var stort och upplagan om 500 exemplar sålde slut på två veckor. Tyvärr var inte intresset från kåren att sälja tidningen lika stort och den lades ner redan efter ett år. Under 1953 passerades en viktig milstolpe i kårens historia, uppfattningen att en musikkår inte bör medverka i ett förmiddagsmöte fick stryka på foten när kåren för första gången deltog i en förmiddagsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Åren gick och musikkåren deltog bland annat i de stora blåsarträffarna som SMM anordnade i Jönköping, Örebro och Karlstad. De längre resorna gick till Finland vid två tillfällen och till Österrike. Det glada åttiotalet inleddes med kårens första skivinspelning, Brass i väster, som kom 1980 och året efter var det dags för den hittills längsta och mest omfattande resan då man under tre veckor reste runt i USA och besökte bland annat New York, Chicago och San Francisco.

Vi hoppar raskt fram till mitten av 90-talet, närmare bestämt 1996 då inspelningen av kårens andra skiva, Joyful journey, skedde. Skivan innehåller bland annat titelspåret ”Joyful journey” som är en marsch komponerad av David Glänneskog. Under 1996 gjordes också en ny, mycket uppskattad resa till USA. Den senaste skivan med titeln ”Preludium” spelades in år 2000 och bygger på psalmer ur den svenska psalmboken. Hösten 2000 var det återigen dags för SMM:s stora blåsarträff, denna gång i Linköping och musikkåren gav en mycket uppskattad konsert under festkvällen.

Under de senaste åren men även under tidigare år har musikkåren deltagit i Svenska Brassbandfestivalen vid ett flertal tillfällen med fina placeringar som följd. Man har även åkt till Norge vid ett flertal tillfällen och deltagit i Grenland Brassfestival. Den övriga musikverksamheten består i huvudsak av gudstjänstmusik i Betlehemskyrkan och konserter runt om i Göteborg, bland annat Julsång i city i Domkyrkan. En mycket uppskattad återkommande aktivitet är upptaktshelgerna i slutet av augusti på Klädesholmen utanför Tjörn.

Bengt Palmérus & Markus Juhlin